ReadyPlanet.com
dot
dot dot
สเกทช์กรรมคือ...

 

สเกทช์กรรมคือ...

เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่เกิดจากการฝึกสมาธิ และรวบรวมจิตเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อเปิดรับจิตของฝ่ายตรง

ข้ามที่มารับคำทำนายให้เข้ามาอยู่ในจิตของผม มือที่วางจับปากกาหรือดินสอบนกระดาษขาวใบหนึ่ง

เพื่อเตรียมร่าง ขีดเขียนดวงชะตา หรือเคราะห์กรรมทั้งดีและไม่ดี ทั้งบุญและบาป ของบุคคลนั้นจะถูก

ถ่ายทอดออกมาผ่านปลายปากกาที่มือผมเสมือนบุคคลนั้นมาเขียนชีวิตของตนขึ้นมาเองโดยผ่านมือผม

การร่างหรือการขีดเขียนข้อความต่างๆ ลงไปบนกระดาษนั้นล้วนออกมาเองอย่างอัตโนมัติ จิตใต้สำนึก

สั่งการให้มือที่จับปากกาอยู่นั้นค่อยๆ ตวัดไปตวัดมาเรื่อยๆ  ไม่ว่าจะเป็นข้อความสั้นๆ สัญลักษณ์ต่างๆ

รูปภาพ หรือเครื่องหมายกากบาทที่ไม่ดีในเรื่องนั้นๆ และเครื่องหมายถูกสำหรับเรื่องดีต่างๆ จะบ่งบอกถึง

สัญญาณหนึ่งใดให้เราสังเกตและระวังเป็นพิเศษ

เทพสิ่งศักดิ์ประจำตัวจะขึ้นมาบอกในหน้ากระดาษ การทำกุศลเพื่อแก้เคราะห์กรรม วิธีการการทำบุญที่

เหมาะสมในดวงชะตาก็จะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราว ทั้งสองด้านของกระดาษอย่างน่าอัศจรรย์

อดีตชาติ กรรมเก่า เจ้ากรรมนายเวร สิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นในอีกภพภูมิจะถูกปากกาในมือผมขีดเขียนถ่าย

ทอดให้คุณรับรู้  สิ่งใดที่ติดขัดอยู่จะรู้ทางออก สิ่งใดมืดมนจะสว่างขึ้นเพียงทำตามคำแนะนำจากข้อ

ความต่างๆ ในหน้ากระดาษ คุณต้องเชื่อ และควรทำตาม เพราะนั้นคือจิตของคุณเองที่ถูกผมทอดถ่าย

ลงบนกระดาษ...

สเกทช์กรรมเกิดขึ้นได้เพราะญาณบารมีแห่งองค์พระพิฆเณศบรมครูที่ผมเคารพนี้ ผมกับองค์ท่านจะเปิด

จิตสื่อสารกันและบอกเล่าเรื่องราว ผ่านสื่อกลางอย่างปลายปากกากับกระดาษขาว...

 

 

ทุกครั้งผมจะทำการวาดหุ่นแทนตัวของบุคคลที่จะมารับคำพยากรณ์กรรม เพื่อเป็นการเปิดทางให้

พยากรณ์และเห็นภาพต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เพราะหากมองผ่านตัวบุคคลนั้นไปเลยจะพบกับเจ้ากรรมนายเวร

หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องดูแลอยู่จะปิดทางให้มองลำบาก ที่สำคัญคุณต้องอธิษฐานจิตเพื่อขอ

อนุญาตเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถืออยู่เปิดทางให้ผมด้วย เพียงเท่านี้

การ "ร่างกรรม" การเขียนบุญแนะนำให้ดวงชะตาของแต่ละคนจะคล่องขึ้น...

 

ผมไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดของคนๆ นั้นในการสเกทช์บุญสเกทช์กรรม ต้องการแค่ชื่อเล่น อายุปัจจุบัน

และจังหวัดที่อยู่ปัจจุบัน ให้คุณเขียนบอกไว้บนหัวกระดาษก่อนที่จะให้กระดาษผมมาทำการเขียนกรรมให้

 

จากกระดาษขาวธรรมดา

กำลังจะเปิดเผยโชคชะตาและอดีตชาติของคุณออกมา

อย่างยากที่จะปฏิเสธได้

 

 

 dot
กติกาก่อนตัดสินใจรับการสเกตช์กรรม
dot
bulletกติกาในการมารับการตรวจกรรม
dot
สเกทช์กรรมขยำกระดาษคืออะไร?
dot
bulletสเกทช์กรรมคือ...
bulletทำไมต้องขยำกระดาษ
bulletจะรับการสเกทช์กรรมขยำกระดาษผ่านทางโทรศัพท์ได้หรือไม่?
dot
แนะนำกุศลของคนเกิดวันต่างๆ
dot
bulletกุศลประจำตัวของคนเกิดวันต่างๆ
bulletทำบุญที่วัดศรีเอี่ยม
bulletทำบุญที่วัดหัวลำโพง
bulletทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถ
bulletทำบุญจากหนังสือบ่าวรับใช้กรรม
bulletทำบุญวันคล้ายวันเกิด
bulletสำรวจวัดเพื่อถวายปัจจัยในการบูรณะ
bulletทำบุญ 5 วัดที่จังหวัดตราด
bulletทำบุญที่เชียงใหม่
bulletทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ 2553 กับครอบครัว
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

BankSketchKarma
มือถือ :  086-3991344